Släktforskning:Mitt intresse för släkten och mitt ursprung har växt och därför sökte jag mig på släktforskarkurs för några år sen. Nu forskar jag mest via internätt och har kommit ner nio generationer på min fars sida. Jag har fått fram att mina förfäder härstammar från Savolax och de var förmodligen svedjebönder, som kung Gustav Vasa flyttade till Österbotten i Finland och Värmland i Sverige på 1500- talet. Den andra släktgrenen är släkten Strang, från 1450- talet och kommer från Jakobstad. Släkterna förenades i Kytömäki på 1870- talet.
Jag har också funnit att gården Kytömäki, som jag härstammar från, har funnits redan år 1616. I släkten har det funnits och finns alla slags yrken, som präster, fotografer, domare, urmakare, bönder, fiskare m m. Min farfar var bonde, ägare av en Gästgivargård och satt ofta som herreskrivare i tinget, skrev bouppteckningar och dåtida viktiga dokument. Min far var jordbrukare och yrkesmilitär, före och under vinterkriget, samt fortsättningskriget.
Många släktingar har emigrerat, b.la. till America, Canada, Australien, Ryssland och till hela Europa. För många har det gått bra, men för några också mindre bra, och någon har fallit för en mördarens hand.