Andra boken: ”Kytömäki del 1”:

 

Presenterades i Pirttinen 20 juli 2008.